Trainingen

Training Stilstaan bij jezelf

Mentale ondersteuning speciaal voor mantelzorgers. In 5 stappen naar (zelf) bewust keuzes maken door samen met andere mantelzorgers ‘stil te staan bij jezelf’. Voor meer informatie over deze training bel groepscoach Amanda Minkema 06-53790598 van Courage Coaching.

Cursus stilstaan in drukte, ontspannen kun je leren

Ongemerkt kunt u door drukte te lang doorlopen met lichamelijke of geestelijke klachten. U rent maar door, terwijl u eigenlijk even pas op de plaats zou moeten maken. Herkent u dit en bent u vaak gespannen en prikkelbaar? De cursus 'Stilstaan in drukte, ontspannen kun je leren' is dan iets voor u. 

Wat leert u tijdens de cursus?

  • U krijgt meer inzicht in het ontstaan van uw spanningsklachten en stressklachten. Zo leert u spanningen en stress eerder herkennen en bijsturen.
  • U leert hoe u deze spanningen, pijnklachten en stress kunt verminderen door bewust de aandacht op uw eigen lichaam te richten.
  • Door lichaamsbewustwording en ontspanning raakt u vertrouwd met wat zich in uw lichaam en hoofd afspeelt.
  • U leert uw grens kennen.

Meer informatie over deze cursus leest u op de website van Welzin (link opent in nieuw venster). Of bel met Welzin via 033 - 469 2 469 of stuur een e-mail naar info@welzin.nl

Video Coaching voor Mantelzorgers

  • Blijft je moeder maar herhalen? Kost het je grote moeite om je geduld te bewaren?
  • Is je vader zo aan het veranderen dat jullie vaak discussies hebben en er bijna niet uitkomen?
  • Hebben jullie de laatste tijd zoveel ruzie terwijl je zo gehoopt had op een leuke ‘oude dag?’

 

Mensen worden steeds ouder, dit gaat gepaard met achteruitgang op het gebied van gedrag, dat heeft invloed op de onderlinge communicatie waardoor er onbegrip en weerstand kan ontstaan. Video Coaching voor Mantelzorgers helpt de communicatie te verbeteren. Het wordt ingezet bij problemen in de communicatie onderling.

 

Hoe werkt Video Coaching?

Video coaching bij Senioren helpt de communicatie te verbeteren door uit te gaan van wat er goed gaat in de communicatie tussen de senior en de mantelzorger. Onze videohometrainers zijn allen AIT gecertificeerde trainers gericht op de basiscommunicatie en hebben ruime ervaring met de hulp van het verbeteren van communicatie binnen gezinssystemen. De coach maakt een eerste opname, een zogeheten nulmeting, deze opname duurt ongeveer een uur waarbij er af en toe een opname van een paar minuten wordt gemaakt.

 

Binnen twee weken worden de beelden besproken met de mantelzorger. De mantelzorger krijgt feedback en tips om toe te passen in het dagelijks leven, dit wordt in een volgende opname weer vastgelegd en besproken. Drie tot vijf opnamen en nabesprekingen zijn voldoende om verbeteringen aan te brengen in de communicatie.

 

Aanmelden
Voor meer informatie en/of aanmelden, mail naar thuisbegeleiding@welzin.nl of bel (033)4692469.
 

Training omgaan met dementie

In het voor- en najaar organiseert de SWOS een cursus over het leren omgaan met dementie. De cursus is voor familie en mantelzorgers van mensen met dementie die nog thuis wonen.
 
U leert wat het ziektebeeld dementie inhoudt en krijgt handreikingen om met de veranderingen om te gaan. Hierdoor kunt u beter inspelen op gedrag en emoties en bent u in staat hierin balans te vinden. In de cursus komen onder meer aan bod: de verschillende vormen van dementie, de symptomen, het omgaan met emoties en loyaliteitsconflicten, acceptatie en verandering in de relatie.
 
Heeft u belangstelling voor de cursus?
Neem dan contact op met Inge Broersma, coördinator hulp thuis van de SWOS 035 6023681

Diverse cursussen speciaal voor Mantelzorgers 

E-cursus individueel

Heb je het idee dat je wel wat extra kennis en vaardigheden kunt gebruiken maar ontbreekt je de tijd? Dan kun je de E-cursus Mantelzorg volgen. Op jouw eigen moment op jouw eigen plek, op je eigen computer! Je krijgt inzicht in je eigen mantelzorgsituatie, je leert om te gaan met je eigen valkuilen, je leert hulp te vragen en je vergroot je veerkracht in het samenspel met beroepskrachten.

Volgens een doelgerichte, praktische methodiek met eenvoudige effectieve oefeningen in 4- 6 uur. Aanvullend word je begeleid door MantelzorgWerkplaats.

E-cursus in een groep

Vind je het fijner om zelfstandig te werken en tegelijkertijd een steuntje in de rug te ervaren van andere deelnemers aan de E-cursus? Kom dan ook bij de besloten community onder leiding van de MantelzorgWerkplaats. Samen met andere mantelzorgers die in een zelfde  situatie verkeren bijvoorbeeld omdat zij ook voor iemand zorgen met dezelfde ziekte of beperking, of omdat zij net als jij de zorg moeten combineren met je werk.

In 5 stappen MantelzorgWijzer

Ben je iemand die vooral leert door anderen persoonlijk te ontmoeten in een cursus?  Laat het weten want bij voldoende aanmeldingen gaan deze cursussen vanaf voorjaar 2018 van start. Iedere cursus omvat vijf bijeenkomsten van twee uur.

Er zijn cursussen voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie, of met NAH, er is een cursus voor werkende mantelzorgers en er is een algemene cursus over samenwerken met beroepskrachten. De bijeenkomsten vinden plaats op een centrale plek.

Walk and talk

Combineer je graag het nuttige met het aangename? Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar van 2018 een openluchtcursus “Walk and Talk” voor mantelzorgers! De enige voorwaarde is dat je goed ter been bent. Ook hierbij is het effect het grootst wanneer de deelnemers zich herkennen in elkaars situatie. Er zijn dus meerdere groepen actief. Wil je hierover meer informatie neem dan contact op en houd de website in de gaten.

Incompany

Op de juiste wijze communiceren is voor mantelzorgers steeds belangrijker in het samenspel  tussen verzorgde en beroepskracht. Zowel thuis als in de instelling. Cliëntenraden en familieraden krijgen een groter aandeel in beleidsvorming. Hoe is het om in de schoenen van de ander te staan? Leer van elkaar en leer samen te zorgen.

Meer weten over bovenstaand aanbod? Klik hier www.mantelzorgwerkplaats.nl

Over

Zorgzaam Soest is een initiatief van de gemeente Soest en organisaties in Soest en Soesterberg.  Zorgzaam Soest gaat over zorg, welzijn en samenleven. Lees meer

Vraag of idee?

Ons kernteam werkt dagelijks aan Zorgzaam Soest en staat klaar voor uw vragen of suggesties voor verbetering. Laat het ons weten via het contactformulier

Community

Dé online community voor professionals en vrijwilligers verbonden aan organisaties die zich inzetten voor zorg, welzijn en samenleven in Soest, Soesterberg. Meld je nu aan.