Regelingen voor mensen met een laag inkomen

Wanneer u moet rondkomen van een minimuminkomen, heeft u mogelijk recht op extra vergoedingen. Dit worden inkomensondersteunende regelingen genoemd. Een inkomen op of rond het bijstandsniveau wordt als minimuminkomen gezien. Inkomensondersteunende regelingen zijn:

Bijzondere Bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere of extra kosten. Hiervoor gelden wel een paar voorwaarden:

 • U heeft te weinig inkomen en/of spaargeld of vermogen om de kosten zelf te betalen.
 • De kosten zijn noodzakelijk. 
 • U krijgt de kosten niet op een andere manier vergoed.  
 •  De aanvraag bijzondere bijstand moet ingediend worden vóórdat de kosten zijn betaald.

Hoe hoog de bijzondere bijstand is, hangt af van het soort kosten die u maakt. In sommige situaties krijgt u de vergoeding in de vorm van een lening. Als u een uitkering ontvangt van Uitvoeringsorganisatie BBS dan kunt u via de website een aanvraagformulier downloaden en uitprinten. Klik hier als u een aanvraagformulier bijzondere bijstand wilt downloaden.

Ontvangt u geen uitkering van Uitvoeringsorganisatie BBS, vraag dan een formulier aan via het online meldingsformulier. Een medewerker van BBS zal dan telefonisch contact opnemen om na te gaan of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

Collectieve zorgverzekering

De gemeente heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten bij Zilveren Kruis voor inwoners met een laag inkomen. De zorgverzekering bestaat uit de basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen.

Voor deze verzekering(en) geldt dat:

 • Er een korting is van 2 procent op de basisverzekering.
 • De gemeente een deel van de premie van de aanvullende verzekeringen betaalt.
 • U kunt kiezen uit 3 verschillende aanvullende pakketten met een goede dekking.
 • Er uitgebreide vergoedingen zijn voor o.a. brillen, fysiotherapie, tandartskosten, alternatieve geneeswijzen, hulpmiddelen (zoals een hoortoestel en orthopedisch schoeisel), voetzorg en dieetadvisering en een eigen bijdrage Wmo. Meer informatie vindt u op het vergoedingenoverzicht van Zilveren Kruis.
 • Zilveren Kruis iedereen accepteert u als verzekerde, zonder medische keuring.

Declaratie Eigen Risico

Inwoners met een laag besteedbaar inkomen kunnen het eigen risico van de zorgverzekering één keer per jaar declareren bij Uitvoeringsorganisatie BBS. Voorwaarde is dat u een minimaal Eigen Risico moet betalen van € 100,-. BBS vergoedt tot maximale eigen risico van € 385,-. Het aanvraagformulier declaratie eigen risico kunt u hier downloaden en met de gevraagde bewijsstukken inleveren bij Uitvoeringsorganisatie BBS.

Individuele Inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse toeslag voor mensen met een laag inkomen die geen zicht hebben op een inkomensverbetering. U komt voor deze toeslag in aanmerking als u al drie jaar of langer leeft van een inkomen op bijstandsniveau.

U kunt het aanvraagformulier inkomenstoeslag hier downloaden en met de gevraagde bewijsstukken inleveren bij Uitvoeringsorganisatie BBS.

Tegemoetkoming voor sociaal culturele activiteiten

U kunt een beroep doen op een tegemoetkoming als u een laag inkomen hebt dat maximaal 130% van de bijstandsnorm is. Een andere voorwaarde is dat uw vermogen lager is dan:

 • € 6.020 voor alleenstaanden 
 • € 12.040 voor gehuwden/samenwonenden of alleenstaande ouders

U kunt het aanvraagformulier tegemoetkoming hier downloaden en met de gevraagde bewijsstukken inleveren bij Uitvoeringsorganisatie BBS.

Kwijtschelding

Als u een inkomen op minimumniveau heeft, dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke- en waterschapsbelasting. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Soest.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren?

Dan kunt u terecht bij:

 • Sociaal Juridisch Informatiepunt

j.vangent@stadsring51.nl, tel: (035) 609 9 279

Spreekuur op dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 - 12.00 uur 
Educatief Centrum de Plantage, Smitsweg 311, 

soest@welzin.nl, tel: (033)  469 2 469

Inloopspreekuur voor administratievragen, iedere werkdag van 9.00 - 12.00 uur, Nieuweweg 14.

soesterberg@welzin.nl, tel: (033)  469 2 469

Inloopspreekuur Soesterberg, iedere donderdag van 9.00 - 10.00 uur
Buijs Ballotlaan 6, Soesterberg

0 Files: 

Over

Zorgzaam Soest is een initiatief van de gemeente Soest en organisaties in Soest en Soesterberg.  Zorgzaam Soest gaat over zorg, welzijn en samenleven. Lees meer

Vraag of idee?

Ons kernteam werkt dagelijks aan Zorgzaam Soest en staat klaar voor uw vragen of suggesties voor verbetering. Laat het ons weten via het contactformulier

Community

Dé online community voor professionals en vrijwilligers verbonden aan organisaties die zich inzetten voor zorg, welzijn en samenleven in Soest, Soesterberg. Meld je nu aan.

 

 

Cookie settings