Wonen in een instelling

Soms is thuis wonen geen optie, ook niet met hulp.

Heeft u of heeft uw kind 24 uur per dag zorg of toezicht nodig? En familie en naasten kunnen deze zorg niet (meer) bieden?

Er bestaan verschillende woonvormen voor kinderen en volwassenen:

  • Verpleeghuis.
  • Verzorgingshuis.
  • Gezinshuis.
  • Woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking.
  • Woonitiatieven van ouders voor hun kind met een beperking.
  • Instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ).
  • Hospice.

Verhuizen

Het aanvragen van een postadres bij de gemeente moet schriftelijk. De formulieren vindt u via de volgende link: www.soest.nl/briefadres-aanvragen

Aanvraag (zorg)indicatie

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) bepaalt of iemand in aanmerking komt voor een zorgindicatie. Met een zorgindicatie komt u in aanmerking voor woningen waarbij u zorg krijgt of kunt inkopen. U kunt zelf in uw profielgegevens registreren dat u een zorgindicatie hebt. Klik hier om een Wlz zorgindicatie aan te vragen.

 

Is er sprake van de ziekte dementie, dan mag de partner de formulieren ondertekenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over

Zorgzaam Soest is een initiatief van de gemeente Soest en organisaties in Soest en Soesterberg.  Zorgzaam Soest gaat over zorg, welzijn en samenleven. Lees meer

Vraag of idee?

Ons kernteam werkt dagelijks aan Zorgzaam Soest en staat klaar voor uw vragen of suggesties voor verbetering. Laat het ons weten via het contactformulier

Community

Dé online community voor professionals en vrijwilligers verbonden aan organisaties die zich inzetten voor zorg, welzijn en samenleven in Soest, Soesterberg. Meld je nu aan.

 

 

Cookie settings